BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 3 for:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 2010, sorted by table of contents
1
Lichniak Irena, Godlewska-Majkowska Hanna, Bartoszczuk Paweł, Typa Magdalena
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, 2010, s.13-53
2
Godlewska-Majkowska Hanna, Łyciuk-Bzdyra Małgorzeta, Wodecki Andrzej, Zarębski Patrycjusz, Zarębski Krzysztof
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, 2010, s. 55-234
3
Zarębski Patrycjusz, Żelazko Beata
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, 2010, s.235-273