BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 4 for:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 2008, sorted by table of contents
1
Godlewska-Majkowska Hanna, Typa Magdalena
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów: w poszukiwaniu nowych miar, 2008, s. 17-38
2
Godlewska-Majkowska Hanna, Typa Magdalena, Komor Agnieszka, Kopniak Mariusz
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów: w poszukiwaniu nowych miar, 2008, s. 39-73
3
Typa Magdalena, Pakulska Teresa, Poniatowska-Jaksch Małgorzata, Kopniak Mariusz
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów: w poszukiwaniu nowych miar, 2008, s. 75-96
4
Bartoszczuk Paweł, Godlewska-Majkowska Hanna, Lichniak Irena, Werner Aleksander, Żelazko Beata
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów: w poszukiwaniu nowych miar, 2008, s. 97-145