BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 3 for:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 2009, sorted by table of contents
1
Godlewska-Majkowska Hanna
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, 2009, s.11-20
2
Godlewska-Majkowska Hanna, Łyciuk-Bzdyra Małgorzeta, Typa Magdalena, Poniatowska-Jaksch Małgorzata, Żelazko Beata
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, 2009, s.21-139
3
Godlewska-Majkowska Hanna, Łyciuk-Bzdyra Małgorzeta, Typa Magdalena, Żelazko Beata
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, 2009, s. 141-174