BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 49 for:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2 sorted by table of contents
1
Adamowicz Mieczysław
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 7-12
2
Bartkiewicz Halina
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 13-18
3
Baum Rafał, Śleszyński Jerzy
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 19-23
4
Buks Joanna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 24-30
5
Chotkowski Jacek
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 31-36
6
Czyżewski Bazyli
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 37-42
7
Czyżewski Andrzej, Grzelak Aleksander
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 43-48
8
Domagalska-Grędys Marta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 49-54
9
Dziemianowicz Ryta Iwona
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 55-60
10
Filipiak Tadeusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 61-66
11
Goliszek Anna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 67-72
12
Jankowiak Janusz, Nowak Piotr, Bieńkowski Jerzy
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 73-78
13
Jasiulewicz Michał
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 79-84
14
Józefecka Magdalena
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 85-90
15
Karwat-Woźniak Bożena
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 91-97
16
Kisielińska Joanna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 98-103
17
Kłusek Mirosław
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 104-109
18
Kobus Paweł
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 110-114
19
Kosowski Bronisław
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 115-119
20
Kozioł Dorota, Parlińska Agnieszka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 120-125
21
Krasowicz Stanisław
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 126-130
22
Kusz Dariusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 131-136
23
Łabędzki Henryk
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 137-141
24
Łapińska Justyna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 142-146
25
Majewski Janusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 147-152
26
Marcysiak Agata
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 153-158
27
Matuszczak Anna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 159-163
28
Mickiewicz Paweł
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 164-167
29
Musiał Wiesław
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 168-173
30
Oleszko-Kurzyna Bożena
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 174-179
31
Otłowska Agnieszka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 180-183
32
Paluszek Irena
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 184-189
33
Pepliński Benedykt, Wajszczuk Karol, Majchrzycki Dariusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 191-193
34
Płonka Aleksandra, Wojewodzic Tomasz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 194-199
35
Poczta-Wajda Agnieszka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 200-205
36
Pudełkiewicz Eugeniusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 206-214
37
Puślecki Zdzisław
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 215-220
38
Rowiński Janusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 221-227
39
Smędzik Katarzyna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 228-233
40
Spiak Jan
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 234-239
41
Stola Emilia
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 240-244
42
Suchoń Aneta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 245-250
43
Tańska-Hus Bożena
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 251-256
44
Tarnowska Agnieszka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 257-262
45
Wasąg Zbigniew
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 263-267
46
Wicki Ludwik
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 268-273
47
Wiśniewska Joanna
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 274-279
48
Witkowska-Dąbrowska Mirosława, Napiórkowska-Baryła Agnieszka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 280-284
49
Zmarzłowski Krzysztof, Dziwulski Mariusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 2, s. 285-290