BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1 sorted by table of contents
1
Świderska Gertruda Krystyna
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 15-23
2
Gajewska-Jedwabny Agnieszka, Jedwabny Tomasz
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 24-32
3
Boberek Łukasz, Czyżowicz Wiesław
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 33-38
4
Kurowski Wojciech
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 39-45
5
Dziawgo Danuta
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 47-54
6
Mikołajek-Gocejna Magdalena
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 55-60
7
Masiukiewicz Piotr
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s.61-65
8
Rutkowski Krzysztof
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s.66-73
9
Bień Witold
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s.75-81
10
Podłowski Piotr
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 82-84