BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25 sorted by table of contents
1
Bliźniuk Grzegorz, Lignowska Marta, Nowicki Tadeusz
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 37-53
2
Karlińska Maria, Rudowski Robert
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 93-102
3
Łatuszyńska Małgorzata
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 117-130
4
Magiera Ewa, Trynda Katarzyna
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 131-140
5
Sidoruk Grzegorz, Lewczuk Andrzej, Gawkowski Piotr, Ciostek Piotr
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 153-163