BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7) sorted by table of contents
1
Buczek Bronisław
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 9-18
2
Dąbrowski Wojciech, Bednarski Włodzimierz
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 19-34
3
Duma Paulina, Zin Marek
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 35-40
4
Garncarek Zbigniew, Garncarek Barbara
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 41-53
5
Kapusta Franciszek
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 54-71
6
Kosiorowska Małgorzata
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 72-82
7
Siemianowski Krzysztof, Szpendowski Jerzy
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 83-98
8
Wiktor Artur, Nowacka Małgorzata, Śledź Magdalena, Selke Magdalena, Witrowa-Rajchert Dorota
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 99-111
9
Xiong Youling
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (7), s. 112-114