BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, sorted by table of contents
1
Kostur Anna, Lis Tomasz
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2012, s. 11-36
2
Lis Tomasz, Segeth-Boniecka Katarzyna, Otręba Marta
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2012, s. 37-65
3
Tatoj Marcin
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2012, s. 66-86
4
Lis Tomasz, Adamek-Hyska Dorota, Łuckoś Anna
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2012, s. 87-126
5
Segeth-Boniecka Katarzyna
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2012, s. 148-171
6
Pfaff Józef
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2012, s. 172-191
7
Tatoj Marcin
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2012, s. 172-191