BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 2012, sorted by table of contents
1
Godlewska-Majkowska Hanna, Zarębski Patrycjusz
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, 2012, s. 15-49
2
Godlewska-Majkowska Hanna, Zarębski Patrycjusz
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, 2012, s. 51-66
3
Godlewska-Majkowska Hanna, Zarębski Patrycjusz
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, 2012, s. 67-89
4
Pakulska Teresa
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, 2012, s. 91-117
5
Komor Agnieszka
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, 2012, s. 119-137
6
Typa Magdalena, Czernecki Mariusz, Kryjom Piotr
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, 2012, s. 139-189