BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 1 for:
Studia Obszarów Wiejskich, 2012, t. 30 sorted by table of contents
1
Czapiewski Konrad Ł., Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola
Studia Obszarów Wiejskich, 2012, t. 30, 148 s.