BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 31 for:
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, sorted by table of contents
1
Bobek Szymon, Kaczor Krzysztof, Kluza Krzysztof, Adrian Weronika
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 11-29
2
Brzostowski Jakub, Wachowicz Tomasz
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 30-55
3
Celarek Krystyna
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 56-63
4
Chmielarz Witold
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 64-82
5
Dolińska Małgorzata
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 83-92
6
Dolot Anna
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 93-109
7
Drelichowski Ludosław, Żółtowski Mariusz, Mierzejewski Janusz
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 110-120
8
Fliegner Wojciech
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 121-133
9
Gontar Beata, Papińska-Kacperek Joanna
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 134-148
10
Herczakowska Joanna, Kowalik Stanisław
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 150-164
11
Jakubczyc Janina A., Owoc Mieczysław L.
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 165-171
12
Klimek Grzegorz, Unold Jacek
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 172-181
13
Kluza Krzysztof, Adrian Weronika, Ligęza Antoni, Nalepa Grzegorz J., Szpyrka Marcin, Kaczor Krzysztof, Bobek Szymon
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 182-207
14
Kobis Paweł
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 208-226
15
Kostrubała Sebastian, Stanek Stanisław
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 227-242
16
Łysik Łukasz, Kutera Robert
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 243-256
17
Michalik Krzysztof
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 256-266
18
Nizielska Aleksandra
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 266-286
19
Nycz Małgorzata
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 286-295
20
Ordysiński Tomasz
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 296-316
21
Palonka Joanna, Porębska-Miąc Teresa
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 317-334
22
Pańkowska Małgorzata
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 335-352
23
Perzyńska Agnieszka
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s.353-370
24
Politowicz Ilona, Markowiak Ewa
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 371-388
25
Unold Jacek
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 388-398
26
Seroka-Stolka Oksana
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 399-416
27
Sobczak Andrzej
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 417-436
28
Stefanowicz Bogdan
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 437-445
29
Stanek Stanisław, Sołtysik-Piorunkiewicz Anna
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 446-463
30
Wawer Rafał, Czerski Wojciech
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 464-477
31
Wiącek Agnieszka
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 478-496