BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 2 for:
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, nr 14 sorted by table of contents
1
Przygalińska Monika
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, nr 14, s. 5-39
2
Tomków Ewa
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, nr 14, s. 41-71