BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 2 for:
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, nr 18 sorted by table of contents
1
Doruch Krystyna
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, nr 18, s. 5-25
2
Grala Sylwia
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, nr 18, s. 27-59