BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 2 for:
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2005, nr 23 sorted by table of contents
1
Cichy Krzysztof
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2005, nr 23, s. 5-46
2
Spychała Dariusz
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2005, nr 23, s. 47-68