BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3 sorted by table of contents
1
Koźmiński Andrzej K.
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 11-28
2
Strużyna Janusz
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 27-43
3
Czekaj Jan, Ziębicki Bernard
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 45-57
4
Adamczyk Paulina, Rogowski Waldemar
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 59-90
5
Siuta-Tokarska Barbara
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 91-106
6
Gadomska-Lila Katarzyna
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 107-120
7
Adamik Anna
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 121-130
8
Baruk Jerzy
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s.131-148
9
Klimas Patrycja
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 149-160
10
Białas Sylwia, Litwin Joanna
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s.161-172
11
Żur Agnieszka
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 173-184