BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4 sorted by table of contents
1
Milo Władysław
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 425-445
2
Panek Emil
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 447-459
3
Denkowska Sabina
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 461-476
4
Wróbel-Rotter Renata
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 477-498
5
Ostasiewicz Katarzyna
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 499-521
6
Sompolska-Rzechuła Agnieszka
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 523-538
7
Rusnak Zofia, Ostasiewicz Walenty
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 539-545
8
Smoluk Antoni
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 547-550