BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 14 for:
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4 sorted by table of contents
1
Krupski Rafał
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 11-24
2
Ejdys Joanna, Lulewicz-Sas Agata
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 37-49
3
Świadek Arkadiusz
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 37-49
4
Nowiński Witold
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 51-62
5
Gaweł Aleksandra
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 63-77
6
Samardakiewicz Emilia, Gorbaniuk Oleg
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 79-91
7
Czarnecki Piotr
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 93-112
8
Baruk Jerzy
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 113-127
9
Bratnicka Katarzyna
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 129-141
10
Pichlak Magdalena
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 143-155
11
Łaguna Mariola, Talik Wiesław, Wiechetek Michał
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 157-175
12
Szczupaczyński Jerzy
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 177-192
13
Mrozowicz Kazimierz
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 193-207
14
Rogowski Waldemar, Olszewska-Brzezińska Emilia
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 209-224