BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 3 for:
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, zesz. spec. sorted by table of contents
1
Andrzejczak Aldona
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, zesz. spec., s. 5-18
2
Orczyk Józef
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, zesz. spec., s. 19-27
3
Szambelańczyk Jan
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, zesz. spec., s. 29-47