BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 3 for:
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2008, nr 38 sorted by table of contents
1
Jędrzejec Janina
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2008, nr 38, s. 5-31
2
Łakomiak Przemysław
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2008, nr 38, s. 33-49
3
Wojciechowska Anna
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2008, nr 38, s. 51-70