BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2 sorted by table of contents
1
Borkowska Stanisława
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 9-26
2
Rogozińska-Pawełczyk Anna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 27-38
3
Kowalewski Karol, Sawicki Dariusz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 39-51
4
Jawor-Joniewicz Anna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 53-63
5
Sajkiewicz Barbara
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 65-72
6
Niesiobędzka Małgorzata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 73-83
7
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 84-96
8
Turek Dariusz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 97-111