BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 3 for:
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 52 sorted by table of contents
1
Arendarski Piotr
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 52, s. 5-26
2
Nowak Janusz
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 52, s. 27-48
3
Siwińska Justyna
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 52, 49-73