BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4 sorted by table of contents
1
Pietrzykowski Robert, Wicki Ludwik
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 7-22
2
Nieć Melania
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 23-35
3
Bezat Agnieszka, Stańko Stanisław
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 36-48
4
Bereżnicka Joanna
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 49-55
5
Komorowska Dorota
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 56-65
6
Jabłońska Lilianna, Sobczak Wioleta
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 66-76
7
Rymuza Katarzyna, Grużewska Agata, Brzozowski Piotr, Majchrowski Karol
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 77-84
8
Trajer Marzena, Krzyżanowska Krystyna
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 85-96
9
Lipczuk Wasyl, Wowk Myrosława
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 4, s. 97-104