BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 1 for:
Studia Obszarów Wiejskich, 2014, t. 36 sorted by table of contents
1
Bański Jerzy, Pantylej Wiktoria, Janicki Wojciech, Wesołowska Monika
Studia Obszarów Wiejskich, 2014, t. 36, 155 s.