BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 13 for:
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18) sorted by table of contents
1
Biernacki Krzysztof
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 11-18
2
Borys Grażyna
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 19-26
3
Dziawgo Danuta, Dziawgo Leszek
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 29-39
4
Fijałkowska Dominika, Muszyński Michał, Pauka Marek
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 40-48
5
Jerzemowska Magdalena
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 49-65
6
Kryk Barbara
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 66-74
7
Szewc-Rogalska Alina
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 75-86
8
Węgrzyn Tomasz
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 87-97
9
Żukowski Paweł
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 97-109
10
Harasim Janina, Klimontowicz Monika
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 113-123
11
Koleśnik Jan
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 124-131
12
Mackiewicz Piotr, Musiał Marta
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 132-141
13
Staszczyk Mateusz
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 142-153