BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11 sorted by table of contents
1
Piocha Stanisław, Dylkiewicz Beata
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 13-34
2
Dajczak Katarzyna
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 35-46
3
Rychły - Lipińska Anna
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 47-59
4
Ratajski Ryszard
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 61-73
5
Dajczak Katarzyna
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 75-87
6
Stanny Monika
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 89-100
7
Zdrojewski Eugeniusz Z
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 103-117
8
Rosa Anna
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 119-128
9
Radawiecka Ewa
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 131-143