BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80 sorted by table of contents
1
Krysiak Andrzej
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 11-19
2
Bobyk Kzrysztof
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 20-36
3
Czapiewski Piotr
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 37-52
4
Borowski Krzysztof
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 53-71
5
Borowski Krzysztof
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 72-86
6
Babczuk Arkadiusz
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 87-99
7
Rdzanowska Barbara
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 103-123
8
Polak Artur
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 124-141
9
Trojnar Marzena M.
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 142-156
10
Bachnik Katarzyna
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 157-168
11
Dobrzyńska Joanna
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 169-182