BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3 sorted by table of contents
1
Czaja Józef, Parzych Piotr
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 7-18
2
Adamczewski Zdzisław, Hopfer Andrzej
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 19-32
3
Barańska Anna
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 33-45
4
Krajewska Małgorzata
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 47-54
5
Pawlukowicz Roman
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 55-66
6
Klajn Joanna
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 67-76
7
Dąbrowski Janusz
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 77-87
8
Sawiłow Edward
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 89-102
9
Ligas Marcin, Kulczycki Marek
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 103-114
10
Gnat Sebastian
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2008, vol. 16, nr 3, s. 115-123