BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22) sorted by table of contents
1
Baruk Jerzy
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 5-16
2
Bielikowski Jakub
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 17-35
3
Chmielecki Michał
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 37-49
4
Garncarek Paulina
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 51-67
5
Łukasik Paweł
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 67-77
6
Mendel Izabela, Macełko Marta
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 79-95
7
Mroczkowska Dorota
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 97-112
8
Ochnik Marcin
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 113-136
9
Tyslik Marcin
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 135-152
10
Zięba Kamil
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 153-165