BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 14 for:
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69) sorted by table of contents
1
Borys Tadeusz
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 3-21
2
Górka Kazimierz, Łuszczyk Marcin
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 22-31
3
Wyszkowska Dorota, Rogalewska Anna
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 32-51
4
Śleszyński Jerzy
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 52-68
5
Kryk Barbara
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 69-86
6
Małecki Piotr P., Urbaniec Maria
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 87-102
7
Kusideł Ewa
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 103-117
8
Okrasa Włodzimierz, Cierpiał-Wolan Marek
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 118-139
9
Burchard-Dziubińska Małgorzata
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 140-155
10
Niklińska Natalia, Wnorowski Henryk
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 156-168
11
Jaros Barbara
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 169-183
12
Przybyłowski Adam
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 184-194
13
Piotrowska-Piątek Agnieszka
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 195-206
14
Marcinkiewicz Jacek, Kilon Jarosław
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 207-220