BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4 sorted by table of contents
1
Sobiecki Grzegorz
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 5-17
2
Gołębiowska Ewa
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 18-25
3
Banasik Przemysław
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 26-35
4
Jabłoński Adam
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 37-45
5
Godlewska Sylwia
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 46-54
6
Zimon Dominik, Gawron-Zimon Łucja, Szczygieł Karolina
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 55-61
7
Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 63-70
8
Gerejczyk Katarzyna
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 71-81
9
Rumiński Robert
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014, nr 4, s. 83-97