BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1 sorted by table of contents
1
Klimiuk Zbigniew
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 5-38
2
Nowara Wanda
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 39-54
3
Hławacz-Pajdowska Elżbieta
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 55-68
4
Ciejpa-Znamirowski Krzsztof
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 69-76
5
Sołkowicz Katarzyna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 77-97
6
Przyłuska Judyta
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 99-111
7
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 113-128
8
Tarka Piotr
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 129-136
9
Stolarska Agnieszka
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 137-154
10
Borawska Anna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009, T. 1, s. 155-172