BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2 sorted by table of contents
1
Klimiuk Zbigniew
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2, s. 9-64
2
Grzegorzewski Piotr
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2, s. 65-80
3
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2, s. 81-99
4
Fałda Beata
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2, s. 101-112
5
Pawlak Marek
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2, s. 113-125
6
Borawska Anna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2, s. 127-137
7
Sołkowicz Katarzyna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2, s. 139-152
8
Zasuwa Grzegorz
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010, T. 2, s. 153-178