BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3 sorted by table of contents
1
Czekaj Jan, Ziębicki Bernard
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 11-23
2
Siudak Dariusz
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 25-38
3
Kaczmarek Jarosław
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 39-55
4
Chadam Jan
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 57-68
5
Kozina Andrzej
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 69-81
6
Piasecki Przemysław
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 83-95
7
Talik Wiesław, Wiechetek Michał
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 97-111
8
Turek Dariusz, Wojtczuk-Turek Agnieszka, Horodecka Anna
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 113-140
9
Jasińska Katarzyna
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 141-159