BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100 sorted by table of contents
1
Seremak-Bulge Jadwiga
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 5-23
2
Wyrzykowska Barbara
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 25-36
3
Lipińska Izabela
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 37-47
4
Woźniak-Andrzejuk Anna
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 49-62
5
Pizło Wojciech, Lesicki Marcin
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 63-74
6
Badach Elżbieta, Zioło Monika
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 75-84
7
Rymuza Katarzyna, Grużewska Agata, Brzozowski Piotr
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 85-93
8
Szczupska Małgorzata, Grzelak Paweł, Jarzębowski Sebastian
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 95-106
9
Gabryjończyk Piotr
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 100, s. 107-119