BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4 sorted by table of contents
1
Lusawa Roman
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 5-27
2
Pawłowska Barbara
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 29-40
3
Czuryk Małgorzata
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 41-59
4
Grzebieniak Andrzej
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 61-68
5
Lusawa Roman
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 69-82
6
Baran Michał
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 83-99
7
Rusinek Jan
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 101-111