BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53 sorted by table of contents
1
Gardzińska Anna
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s.709-720
2
Niedziółka Arkadiusz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s.721-734
3
Przybylska Anna
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s.735-745
4
Śniadek Joanna, Zajadacz Alina
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s.747-760
5
Tłuczak Agnieszka, Szewczyk Mirosława
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s.761-769