BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 13 for:
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62) sorted by table of contents
1
Sip Anna, Krasowska Maria, Więckowicz Michał, Grajek Włodzimierz
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 5-26
2
Nowak Dorota, Nowak Agnieszka
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 28-36
3
Ciecierska Marta, Obiedziński Mieczysław
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 37-45
4
Szulc Karolina, Lenart Andrzej
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 46-56
5
Kamińska Anna, Gaukel Volker
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 57-64
6
Kozłowicz Katarzyna, Kluza Franciszek
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 65-72
7
Kowalska Hanna
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 73-85
8
Janowicz Monika, Średzińska Katarzyna
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 86-98
9
Rząca Małgorzata, Witrowa-Rajchert Dorota
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 99-108
10
Jakubczyk Ewa
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 109-118
11
Pękosławska Agata, Lenart Andrzej
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 119-127
12
Ostrowska-Ligęza Ewa, Wirkowska Magdalena, Kowalski Bolesław
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 128-139
13
Latoch Agnieszka
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 140-149