BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 13 for:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38) sorted by table of contents
1
Nogalski Bogdan
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 11-27
2
Janowska Zdzisława
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 29-45
3
Vytautas Rutkauskas Aleksandras, Danileviciene Irena, Gruževskis Boguslavas
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 47-66
4
Czerska Małgorzata, Rutka Ryszard
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 67-81
5
Gražulis Vladimiras
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 83-101
6
Gableta Małgorzata
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 103-115
7
Andrzejczak Aldona
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 117-130
8
Orczyk Józef
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 131-142
9
Skowron Łukasz
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 143-153
10
Wiśniewski Zenon, Maksim Monika
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 157-169
11
Sobiecki Roman, Żelazko Beata
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 171-184
12
Oczkowska Renata
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 185-197
13
Woźniak Jacek, Fester Adrian
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 4 (38), s. 201-227