BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20) sorted by table of contents
1
Słonimiec Justyna, Szatkowska Paulina, Stępień Natalia, Urban Jagoda, Dobosz Sandra, Biernacki Grzegorz, Ji Yeon Han
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 197-201
2
Biały Witold
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 202-209
3
Stępień Monika, Kurus Krzysztof, Białecka Barbara
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 210-212
4
Barta Dalibor, Mruzek Martin
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 213-218
5
Molenda Michał
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 219-224
6
Zasadzień Michał
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 225-229
7
Sitko Jacek, Michalski Krzysztof
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 230-232
8
Wójcik Janusz, Bijańska Jolanta, Wodarski Krzysztof
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 233-236
9
Szczerba Beata, Białecka Barbara
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 4(20), s. 237-238