BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 16 for:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9 sorted by table of contents
1
Karczewska Anna
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 7-15
2
Sierpińska Małgorzata
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 16-28
3
Randak-Jezierska Małgorzata
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 29-36
4
Skolik Sebastian
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 37-48
5
Pietruszewski Michał
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 49-59
6
Skoczylas Marcin
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 60-72
7
Robak Elżbieta
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 73-83
8
Chrapek Ewelina
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 84-94
9
Kwiatek Agnieszka, Robak Elżbieta
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 95-105
10
Kołodziejski Janusz
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 106-112
11
Baskiewicz Nicoletta
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 113-122
12
Ślusarczyk Beata, Szajt Dorota
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 123-130
13
Leszczyna Izabela
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 131-142
14
Ładyga Małgorzata
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 143-150
15
Kucharski Michał
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 151-160
16
Leszczyna Izabela
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 161-170