BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20) sorted by table of contents
1
Czarnik Zbigniew
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 5-30
2
Cisowska-Skrajda Ewa
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 31-54
3
Dral Antoni
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 55-76
4
Grudek Magdalena
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 77-103
5
Miruć Alina
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 104-127
6
Szreniawski Piotr, Szreniawski Małgorzata
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 128-137
7
Jakubowskij Roman
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 139-151
8
Kruk Emil
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 152-165
9
Wiecha Anna
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 166-182
10
Żukowski Lech J.
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, nr 3(20), s. 183-202