BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949) sorted by table of contents
1
Dehnel Grażyna, Gołata Elżbieta
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 5-21
2
Kostrzewska Jadwiga, Pawełek Barbara, Lipieta Artur
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 23-41
3
Jędrzychowska Anna, Pietrzyk Radosław
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 43-58
4
Batóg Jacek
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 59-69
5
Foryś Iwona, Batóg Barbara
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 71-88
6
Frodyma Katarzyna
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 89-106
7
Miczka Marcin
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 1 (949), s. 107-121