BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 15 for:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5 sorted by table of contents
1
Sobestiańczyk Tomasz
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 7-16
2
Sobestiańczyk Tomasz
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 17-24
3
Paradowski Mariusz
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 25-34
4
Wielgórka Dariusz
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 35-45
5
Varga Gabriella, Szuta Marek J.
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 46-54
6
Ślusarczyk Beata, Herbuś Aneta
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 55-62
7
Otręba Rafał
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 63-74
8
Szołtysek Jacek, Trzpiot Grażyna
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 75-85
9
Syrkiewicz-Świtała Magdalena, Świtała Rafał
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 86-94
10
Brzeziński Andrzej, Brzeziński Stanisław
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 95-102
11
Ławińska Olga
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 103-113
12
Sukiennik Katarzyna, Ślusarczyk Beata
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 114-124
13
Seroka-Stolka Oksana
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 125-138
14
Pękała Władysław
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 139-145
15
Katkow Aleksandr
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 146-155