BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15) sorted by table of contents
1
Biernacki Marek
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15), s. 5-12
2
Pieronkiewicz Barbara
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15), s. 13-24
3
Pyzara Anna
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15), s. 25-42
4
Rożek Bożena, Błasiak Władysław, Andrzejewska Magdalena, Godlewska Małgorzata, Pęczkowski Paweł, Rosiek Roman, Sajka Mirosława, Stolińska Anna, Wcisło Dariusz
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15), s. 43-58
5
Smoluk Antoni
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15), s. 59-64
6
Solarz Izabela
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15), s. 65-74
7
Zajkowski Krzysztof
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15), s. 75-83
8
Smoluk Antoni
Didactics of Mathematics, 2014, nr 11 (15), s. 85-116