BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 14 for:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41 sorted by table of contents
1
Kordalska Aleksandra, Wolszczak-Derlacz Joanna, Parteka Aleksandra
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 11-27
2
Sączewska-Piotrowska Anna
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 29-45
3
Pawłowska Małgorzata
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 47-61
4
Olesiński Bartosz, Rozkrut Marek, Torój Andrzej
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 64-78
5
Antczak Elżbieta, Lewandowska-Gwarda Karolina
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 79-83
6
Partyka Karol
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 95-107
7
Chodnicka-Jaworska Patrycja
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 109-126
8
Brodzicki Tomasz
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 127-144
9
Próchniak Mariusz, Wasiak Katarzyna
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 145-160
10
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata, Witkowski Bartosz
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 161-173
11
Kuc Marta
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 175-188
12
Bernardelli Michał
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 198-202
13
Drzewoszewska Natalia
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 203-217
14
Ciołek Dorota
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 221-238