BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2 sorted by table of contents
1
Runowski Henryk
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 7-17
2
Szlachciuk Julita, Ozimek Irena
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 18-30
3
Stańko Stanisław, Mikuła Aneta
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 31-40
4
Sompolska-Rzechuła Agnieszka
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 41-54
5
Sroka Wojciech, Wojewodzic Tomasz, Pölling Bernd
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 55-68
6
Hamulczuk Mariusz
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 69-77
7
Pizło Wojciech, Krystosik Marta
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 78-90
8
Lusawa Roman
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 91-105
9
Kraciński Paweł
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 106-118
10
Jałowiecki Piotr, Samiec Paulina, Jałowiecka Ewa
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 119-128
11
Gębska Monika, Grontkowska Anna, Kosakowska Anna
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 2, s. 129-142