BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4 sorted by table of contents
1
Runowski Henryk
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 7-16
2
Czyżewski Andrzej, Kryszak Łukasz
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 17-31
3
Rzeszutko Anna
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 32-47
4
Franc-Dąbrowska Justyna
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 48-57
5
Jeznach Maria, Tul-Krzyszczuk Agnieszka, Gębski Jerzy, Kosicka-Gębska Małgorzata, Gutkowska Krystyna
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 58-68
6
Sieczko Anna, Sieczko Leszek, Parzonko Anna J
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 69-77
7
Balińska Agata
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 78-86
8
Brelik Agnieszka, Kułyk Piotr
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 87-96
9
Borowska Agnieszka
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 97-111
10
Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Biczkowski Mirosław
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 112-125
11
Niemiec Marcin, Sikora Jakub, Szeląg-Sikora Anna, Gródek-Szostak Zofia
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 126-135