BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43 sorted by table of contents
1
Mazur Marcin
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 7-22
2
Biczkowski Mirosław, Biczkowska Marta
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 23-44
3
Janc Krzysztof, Siłka Piotr
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 45-58
4
Wójcik Marcin
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 59-72
5
Cerić Denis
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 73-83
6
Szczepańska Magdalena, Wilkaniec Agnieszka
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 85-98
7
Lisiak Marta, Opala Aleksandra, Borowiak Klaudia
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 99-112
8
Wójcik Marcin, Tobiasz-Lis Paulina, Dmochowska-Dudek Karolina
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 113-123
9
Wesołowska Monika
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 125-136