BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 13 for:
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2 sorted by table of contents
1
Gonet Wojciech
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 7-23
2
Klimiuk Zbigniew
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 25-54
3
Niemczyk Lesław
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 55-67
4
Czop Katarzyna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 69-85
5
Janusz Grzegorz
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 87-98
6
Kłusek-Wojciszke Bożena
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 99-115
7
Lewandowski Mateusz, Dudzik Aleksandra
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 117-136
8
Myjak Teresa
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 137-149
9
Piecuch Teresa
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 151-166
10
Pilarczyk Anna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 167-184
11
Roszyk-Kowalska Gabriela, Łazowy Stanisław
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 185-205
12
Turczak Anna
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 207-224
13
Czernicki Przemysław
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016, T. 8, nr 2, s. 225-231