BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29) sorted by table of contents
1
Brzezicka Justyna, Wiśniewski Radosław
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 5-19
2
Felczak Joanna, Maciejasz Magdalena
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 21-37
3
Gajdzik Bożena
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 39-57
4
Gierczak Beata
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 59-76
5
Grupa Rafał
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 77-87
6
Jeran Agnieszka, Basińska Anita
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 89-100
7
Pawłowska Elżbieta
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 101-113
8
Snarska Aleksandra
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 115-125
9
Szewc Tomasz
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 127-144
10
Tyslik Marcin
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2015, nr 1 (29), s. 145-156